bachove kvety bratislava
bachova terapia
KONTAKT

Ing. Viera Cepková
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava - Petržalka

tel: +421918583999 
E-mail: v.cepkova@centrum.sk
Čo je

Bachova kvetová terapia

?

„Súlad s našou dušou je predpokladom nášho zdravia“.
                                                               Dr. Eduard Bach


Bachova kvetová terapia
je prírodná metóda liečenia pomocou súboru  38 esencií z kvetov, ktoré liečia rôzne emocionálne stavy a tým telo a dušu. Bachove kvety sa dovážajú z Anglicka, rodiska lekára Dr. Eduarda Bacha a sú distribuované po celom svete.

Dr. Bach bol prvým, kto zistil, že v rastlinách sa skrývajú vibrácie, ktoré zodpovedajú vibráciám ľudskej duše, pocitom a emóciám, ktoré správnym výberom a použitím môžu pomôcť nastoliť v človeku stratenú harmóniu a vyrovnanosť a tým zabrániť chorobe, aby sa rozšírila alebo napomôcť jej vyliečeniu. Bachova terapia umožňuje dosiahnuť harmonický rozvoj osobnosti, vyrovnanosť a sebapoznanie.

Originalita, jednoduchosť, čistota a dostupnosť pre všetkých, to sú atribúty, ktorými sa esencie Dr. Bacha vyznačujú - esencie, ktoré za posledných skoro 100 rokov doslova dobyli svet. Ich renesancia je opäť na vzostupe.

Cieľom terapie Bachovými kvetmi je podporiť pacienta v boji s chorobami. Tým sa zároveň oslabia jeho pocity akými sú strach, depresia, úzkosť a trauma, ktoré sú prekážkou pri liečení. Môžu sa používať i preventívne v obdobiach vypätia a stresu. Obzvlášť vhodné sú pre ľudí, ktorí sa cítia unavene bez akejkoľvek lekárskej diagnózy.

Objaviteľ Bachovej kvetovej terapie - Dr. Edward Bach rozdelil 38 kvetov do siedmich skupín, ktoré predstavujú konflikty, ktoré nám bránia byť samými sebou:
• strach
• neistota
• nezáujem o svoje okolie
• osamelosť
• precitlivelosť na vplyvy a myšlienky ostatných
• skleslosť alebo zúfalstvo
• prílišná starostlivosť o druhých.
Copyright © bachovekvetybratislava.sk  |  Tvorba web stránok
Tvorba web stránok
Bachove kvety sa nepoužívajú priamo na fyzické potiaže, ale na pocity akými sú starosti, beznádej, zúfalstvo alebo podráždenosť. Bachova kvetová terapia pomáha pri ťažkých životných skúškach, stavoch veľkej vyčerpanosti, pri prekonávaní strachu, hnevu, smútku, vnútorného napätia. Tieto stavy mysle alebo nálady odďaľujú uzdravovací proces a súvisia s príčinou choroby a potiaží.  Všetky choroby majú svoj pôvod v negatívnych stavoch mysle.

Bachovými kvapkami je možné harmonizovať myseľ a vytvárať pozitívne postoje k životu k ľuďom a tým vytvoriť podmienky pre samouzdravovací proces.

Keďže Bachove kvety pôsobia na energetickej úrovni, nie je možné sa nimi predávkovať alebo si vytvoriť návyk. Sú úplne bezpečné bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Môžu sa používať súčasne s akoukoľvek inou liečbou. Sú vhodné pre všetky vekové kategórie aj pre tehotné ženy a deti. Úspešne sa používajú aj pri liečení zvierat a rastlín.

Psychoneuroimunologia je dnes jedným z najrýchlejšie sa vyvíjajúcich medicínskych odborov. Skúma vzťahy medzi myšlienkami, pocitmi a chorobami a dokazuje, že medzi týmito skutočnosťami existuje priama súvislosť.

Dnes už nikto nepochybuje, že dlhotrvajúce konflikty v práci, v rodinnom živote alebo v partnerstve sa po istom čase odrazia na zdraví. Nielen že nám ubúdajú sily a naša životná sila a optimizmus sa zmenšujú, ale oslabuje sa tým aj náš imunitný systém, ktorý potom otvára dvere chorobám.

V dnešnej dobe, v 21. storočí, kedy sú nám dostupné rôzne informácie, kedy technika a jej možnosti uľahčujú život tak, ako nikdy predtým, stojíme pred úplne novou situáciou, v ktorej už nepotrebujeme objavovať svet okolo nás, ale svet v nás. Naplnenie, na ktoré ľudstvo momentálne čaká, tak môže prísť iba z duchovnej úrovne. Ani najrýchlejšie auto, najluxusnejší dom alebo tučné konto nás neurobia šťastnými, ak budeme mať v duši žiarlivosť, hnev alebo smútok zo straty niekoho blízkeho.

Podľa Dr. Bacha existujú všeobecné hlavné vlastnosti, v ktorých sa podľa svojho charakteru môže každý naplno rozvinúť. Sú to kvality duše, ktoré pomáhajú prekonať ťažkosti: láska, súcit, mier, vytrvalosť, dobromyseľnosť, sila, porozumenie, tolerancia, múdrosť, odvaha, radosť.
Dr. Bach bol na základe svojho bádania, ale aj praktických lekárskych skúseností presvedčený, že pre skutočné uzdravenie nemajú povaha a názov telesnej choroby žiadny význam. Chápal, že telesná choroba nie je ničím iným než disharmóniou medzi dušou a mysľou. Veril, že každý môže byť uzdravený, pokiaľ sa mu navráti pocit vnútorného šťastia a pokiaľ sám bude chcieť naplniť svoje životné poslanie. Sedem krásnych, pozitívnych štádií duše pre liečenie chorôb je: kľud, nádej, radosť, viera, istota, múdrosť, láska.
V tomto vývoji ale existujú prekážky v podobe negatívnych, rušivých atribútov, ktorých cieľom je ale posilniť v nás rozhodnosť a vytrvalosť, pokiaľ sa na ne jasne pozrieme a prekonáme ich. Ak však tieto rušivé atribúty potlačíme alebo ich zámerne necháme nepovšimnuté, časom sa prejavia na tele ako choroba. Za tieto prekážky Dr. Bach označil: nátlak, strach, nekľud, nerozhodnosť, ľahostajnosť, slabosť, pochybnosť, fanatizmus, neznalosť, netrpezlivosť, vydesenosť, trápenie, súženie, žiaľ.

Skutočné zdravie sa prejavuje v pocite vnútorného šťastia. Človek má radosť z toho, čím je a čo robí. A k tomuto pocitu šťastia mu dopomáhajú svojou jemnou liečbou Bachove kvety. Bachove kvety pracujú výhradne na emocionálnej úrovni. Tým, že vyrovnávajú emocionálnu hladinu, pôsobia pozitívne na telo i dušu.