bachove kvety bratislava
bachova terapia
KONTAKT

Ing. Viera Cepková
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava - Petržalka

tel: +421918583999 
E-mail: v.cepkova@centrum.sk

Dr. Eduard BachDr. Bach
(1886 1936) bol známy anglický lekár, ktorý počas svojho života prešiel cestu od klasickej medicíny k alternatívnym spôsobom liečenia. Študoval na University College Hospital a po skončení štúdií pokračoval ako chirurg v National Temperence Hospital. Neskôr si otvoril vlastnú prax a získal ako lekár veľmi dobré renomé. Kvôli svojim vlastným zdravotným problémom sa začal zaoberať súvislosťami medzi fyzickou chorobou a stavom duše. Vo svojich úvahách postupne dospel k myšlienke, že vnútorný nesúlad v človeku je príčinou choroby. Tvrdil, že pri liečení pacienta treba brať do úvahy celú jeho osobnosť, nie len telesné príznaky. Klasická medicína mala podľa neho obmedzenia a preto ho prestala napĺňať. Hľadal možnosti, ako liečiť príčiny chorôb a preto prijal v roku 1919 miesto bakteriológa v Londýnskej homeopatickej nemocnici.
Copyright © bachovekvetybratislava.sk  |  Tvorba web stránok
Tvorba web stránok
Vo voľnom čase sa intenzívne venoval hľadaniu jednoduchej a prirodzenej metódy liečenia. V roku 1928 si počas istého večierku uvedomil dôležitý poznatok. Ako pozoroval hostí, zistil, že ich môže rozdeliť na určité typy, ktoré majú spoločné črty. Predpokladal, že podobné typy by aj podobne reagovali na určitú chorobu. O niečo neskôr si z návštevy Walesu priniesol dve rastliny - Mimulus a Impatiens, ktoré si pripravil podobným spôsobom ako svoje očkovacie látky. Predpisoval ich svojim pacientom s výbornými výsledkami. Neskôr k nim pridal aj Clematis. S týmito troma kvetmi začal Dr. Edwad Bach úplne nový systém medicíny.

V roku 1930 sa Dr. Bach vzdal svojej lukratívnej praxe na Harley Street a odišiel do Walesu, aby tam našiel ďalšie rastliny pre svoje liečivé kvetové koncentráty. V tom istom roku napísal Dr. Bach knihu Heal Yourself (Uzdrav sám seba), v ktorej rozvíja myšlienku priamej súvislosti medzi duševným stavom človeka a chorobou.
Choroba vzniká vtedy, keď sa človek nachádza v nesúlade so svojím duševno-duchovným cieľom, píše Dr. Bach. Kniha Heal Yourself sa dodnes predáva. Do roku 1934 žil Dr. Bach v Norfolku, kde objavil ďalšie rastliny a vytvoril koncentráty, ktorými úspešne liečil svojich pacientov.

Neskôr sa presťahoval  do malého domu v Mount Vernon, kde sa ďalej venoval hľadaniu liečivých kvetov. Tu Bach dokončil svoje dielo a objavil všetkých 38 kvetov a tiež Rescue Remedy, ktoré pomohli aj jemu samému pri ťažkých fyzických a duševných útrapách. V tomto čase sa venoval aj prednáškam a zaúčaniu asistentov, ktorí mali jeho dielo šíriť ďalej, aby sa informácie o Bachovej terapii dostali ďalej medzi ľudí. Bach považoval súbor 38 kvetov za úplný a ukončený. Kvety, ktoré objavil pokrývajú všetky negatívne stránky ľudskej povahy a tiež choroby, ktoré s týmito stavmi súvisia. Dr. Edward Bach zomrel v novembri 1936 v spánku s vedomím, že jeho dielo je dokončené a že splnil svoje poslanie. Svojim priateľom zveril zodpovednosť za pokračovanie v šírení Bachovej kvetovej terapie. Prial si, aby jeho dom a záhrada zostali tak ako ich zanechal a naďalej sa používali v súvislosti jeho prácou.

V jeho dome v Mount Vernon je dnes Bachovo centrum, ktoré podporuje vzdelávanie a šírenie Bachovej kvetovej terapie vo svete. V záhrade rastú dodnes rastliny, z ktorých sa vyrábajú materské tinktúry na výrobu Bachových kvetových esencií. Originálne Bachove kvetové esencie vyrába anglická spoločnosť A. Nelson & Co. Ltd. Originálne esencie majú na fľaštičke logo s Bachovým podpisom.

Liečebný systém Bachovej terapie tvorí 38 výťažkov z rôznych kvetov a rastlín. Pomáhajú človeku zvládnuť najrôznejšie záporné emócie, harmonizovať myseľ a tým naštartovať prirodzenú obranyschopnosť organizmu.

Kvetové esencie pomáhajú uvoľniť zablokovanú životnú energiu a uviesť ju opäť do pohybu. Každý nespracovaný problém, všetky starosti, strachy a bolesti z minulosti, ktoré človek utrpel alebo niekomu spôsobil, blokujú životnú energiu a oslabujú pripravenosť človeka postaviť sa na odpor škodlivým vonkajším vplyvom. Kvetové esencie pomáhajú ľuďom k celostnému pohľadu na vec a spôsobujú, že sa tak stávajú otvorenejšími, schopnejšími lepšie čeliť negatívnym vplyvom. Kvety nemajú za úlohu vymazať psychické a telesné symptómy, slúžia však ako pomocný prostriedok k prekonávaniu toho, čo tieto symptómy spôsobili.

Dr. Bach bol hlboko presvedčený, že každý človek má vo svojom živote určenie alebo úlohu, ktorú sa rozhodol splniť. Ak nedochádza k uskutočneniu tejto vnútornej a vonkajšej úlohy, môžu vznikať psychické alebo telesné ochorenia alebo sa môžu prihodiť iné, ťažké životné situácie. Tieto originálne kvetové esencie pomáhajú človeku znovu uviesť do súznenia telo, dušu i ducha a sú mu jedinečným zdrojom pomoci k životu v harmónii so svojím Ja.

Esencie sú čisté, nie sú škodlivé a nemajú vedľajšie účinky. Nesprávne zvolená esencia nie je telom energeticky prijatá a preto nemôže spôsobiť žiadne škody. Táto terapia nepotiera to negatívne, čo v človeku je, ale podporuje jeho pozitívny potenciál. Vysoké kmitanie, vibrácie rôznych divoko rastúcich rastlín, ktoré podľa Dr. Bacha podliehajú tzv. vyššiemu „Usporiadaniu“ sa prenášajú tiež na človeka, ktorý ich užíva. Tento zmenený harmonický stav tak umožňuje prekonanie problémov, výziev života a podporuje zdravie.

Liečebný systém Bachovej kvetovej terapie pomáha ľuďom na celom svete k šťastnému a spokojnému životu.